“Mỗi người một ước mơ và ước mơ của chúng tôi là mang lại kiến thức công nghệ cho cộng đồng người Việt Nam.”

Cộng đồng MCT được đăng ký và public ra cộng đồng vào một ngày trưa nắng hè ngày 26/06/2021, sẽ là nơi chia sẽ kiến thức miễn phí đến cộng đồng. Không phân biệt vùng miền, ngay từ ngày đầu chúng tôi có 12 thành viên, gồm những MCT đam mê công nghệ “đẹp trai”.

Long.TT_.png (800×800)nam.png (987×987)lam.png (614×614)
MCT Trần Thanh Long
Founder
MCT Cao Thanh Trâm
DSV
MCT Phan Hoài Nam
Microsoft VN
MCT Lâm Nguyễn
HISSC

MCT Lâm Duy Diễn
CMC Telecom
MCT Bùi Huy Long
CMC Telecom
MCT Lê Kim Tiến
Tek Experts
MCT Phan Trần Anh Vũ
CMC Telecom
MCT Nguyễn Công Ý
Viettel IDC
MCT Lê Hiếu
Microsoft VN
MCT Tăng Triển Nguyên
Getz Pharma
Nguyễn Phú Cường
CMC Telecom

Dự án cộng đồng nhằm chia sẽ các khóa học, tin tức & công nghệ; gồm các MCT & cộng đồng người sử dụng dịch vụ Microsoft.

Have fun!